Kontakt

Välkommen att kontakta oss på:Bostadskreditinstitutet ALMA AB
Upplandsgatan 73
113 44 Stockholm
SWEDEN

+46 8 703 25 90

Organisationsnummer: 559126-9450
Institutnummer hos Finansinspektionen: 44606
LEI-kod: 549300QBKGGF2ANUXC66
D-U-N-S®nr: 353176070

Bankgiro: 155-1209

Kundservice: kundservice@almabolan.se
Klagomålsansvarig: klagomal@almabolan.se
Leverantörsfakturor: faktura@almabolan.se
Ekonomi: ekonomi@almabolan.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut men prövar inte tvister.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå gör också oberoende jämförelser av bland annat kontokort och tar fram privatekonomiska kalkyler.
Kontakt
Tel: 0200-22 58 00
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215 104 51 Stockholm
konsumenternas.se