Om oss

Gör det möjligt för underbetjänade och överbetalande.

Bostadskreditinstitutet ALMAs uppdrag är att erbjuda enkla och rättvist prissatta bolån till konsumenter i urbana områden.
ALMA grundades i september 2017 och har tillstånd från Finansinspektionen avseende bostadskreditgivning enligt lagen (2016:1024)
om verksamhet med bostadskrediter samt står under Finansinspektionens tillsyn. Vi planerar att lansera våra bolån under 2019.

Bakgrunden till ALMA är grundarnas egna kundupplevelser med bolån som en tidskrävande, frustrerande och dyr process.
Bristen på riktig konkurrens på bolånemarknaden i Sverige idag gynnar inte vare sig kundupplevelsen eller räntan du får betala på ditt bolån.

Vi vill ändra på det.

Styrelse


Per-Olov Carlsson Per-Olov Carlsson
Ordförande
Erik Kjellberg Erik Kjellberg Styrelseledamot
Dan-Alp Lindberg Dan-Alp Lindberg
Styrelseledamot
Linda Stanojevic Daniel Saberski
Styrelseledamot
Linda Stanojevic Linda Stanojevic
Styrelseledamot

Ledning


Dan-Alp Lindberg Dan-Alp Lindberg
VD

Erik Bennerhult Erik Bennerhult
Teknikchef

Linda Stanojevic Linda Stanojevic
Produktschef

Daniel Saberski Daniel Saberski
Kommunikationschef

Per-Olov Carlsson Per-Olov Carlsson
Ekonomichef